آهنگ بچه های لب خط مهراب و امید تقوی

دانلود آهنگ زیبا و فوق العاده ♪بچه های لب خط♪ با صدای ♪مهراب و امید تقوی♪ از رسانه ♥ گیتار موزیک ♥ و پخش آنلاین این آهنگ به همراه متن ترانه.

بچه های لب خط مهراب و امید تقوی

متن آهنگ بچه های لب خط مهراب و امید تقوی

آهای خبردار مستی یا هوشیار
♪ ♥‿♥ ♪
الو سلام سلام عزیزم کجایی
♪ ♥‿♥ ♪
هیچچی اومدم بیرون خرید دارم
♪ ♥‿♥ ♪
کی میای خونه اینجوری که معلومه
♪ ♥‿♥ ♪
جلوتر بدجوری ترافیکه شاید دیر برسم
♪ ♥‿♥ ♪
باشه عزیزم منتظرم دیگه بیا
♪ ♥‿♥ ♪
اهان ببین از مدرسه مهراب
♪ ♥‿♥ ♪
زنگ زدن فقط حواست باشه
♪ ♥‿♥ ♪
بچه رو از مدرسه بردار
♪ ♥‿♥ ♪
باشه میرم میارمش
♪ ♥‿♥ ♪
خانم خانم این سی
♪ ♥‿♥ ♪
دی رو ازم میخری خانم
♪ ♥‿♥ ♪
چی میگی میگم نمیخام تورو
♪ ♥‿♥ ♪
خدا میگم ول کن نمیخام
♪ ♥‿♥ ♪
خانم تورو خدا این اخریشه بخر
♪ ♥‿♥ ♪
دیگه باشه بابا باشه بده من بفرمایید
♪ ♥‿♥ ♪
چقدر میشه دو تومن
♪ ♥‿♥ ♪
ای بابا بیا فقط برو
♪ ♥‿♥ ♪
قسمت نبود برو مسافر مرهم
♪ ♥‿♥ ♪
نشد همون که میخواستیم اخرم
♪ ♥‿♥ ♪
خداحافظ همه عشق و باورم خداحافظ خداحافظ
♪ ♥‿♥ ♪
نشد از قلبم تنها بگذر
♪ ♥‿♥ ♪
برو یه جای دور
♪ ♥‿♥ ♪
نسوز برای قلب من به
♪ ♥‿♥ ♪
راه قلب سوت و کور
♪ ♥‿♥ ♪
خیانتت نذاشت که حتی حفظ آبرو
♪ ♥‿♥ ♪
کنم برای اخرین دفعه چشاتو ارزو کنم
♪ ♥‿♥ ♪
بی وفا خونت خراب دیگه نمیشینم به پات
♪ ♥‿♥ ♪
بی وفا قلبت کباب دیگه نمیمیرم برات
♪ ♥‿♥ ♪
یه جایی گریه میکنی میشکنی با غمت
♪ ♥‿♥ ♪
هرچی که ساختم واس تو
♪ ♥‿♥ ♪
یه روز خراب شه رو سرت
♪ ♥‿♥ ♪
سر یه فندک یادگاری سیگاری شدم رفت
♪ ♥‿♥ ♪
اون که به سیگار کشیدنم
♪ ♥‿♥ ♪
راضی نبود عروس شد رفت
♪ ♥‿♥ ♪
تف به تموم دلخوشیای الکی که داشتیم
♪ ♥‿♥ ♪
با اون اسمایی که رو بچه خیالی میذاشتیم
♪ ♥‿♥ ♪
سه تا تار موی
♪ ♥‿♥ ♪
سفید رو سرم پیدا کردم
♪ ♥‿♥ ♪
اونجا که سه بار دست
♪ ♥‿♥ ♪
گذاشتی گفتی نمیرم از پیشت
♪ ♥‿♥ ♪
الان یه پسر داره
♪ ♥‿♥ ♪
تو دامن تو مرد میشه
♪ ♥‿♥ ♪
به سلامتی دلایی که بی صدا خورد میشه
♪ ♥‿♥ ♪
میگی برو واس مترسک یه پا ام اضافس
♪ ♥‿♥ ♪
ادم وقتی که اوارس دلش بی ارادس
♪ ♥‿♥ ♪
وگرنه مگه میشه زنده باشم و نگا کنم
♪ ♥‿♥ ♪
لابلای مستی هر شب واسه خوشبختیت دعا کنم
♪ ♥‿♥ ♪
گفتم نباشی خودت ارزوی خوشبختی نکن
♪ ♥‿♥ ♪
ارزوهای کیک تولد منو خاک نکن
♪ ♥‿♥ ♪
مشتی باش هر دلشکستگی داری بزار وسط
♪ ♥‿♥ ♪
یه دست نوشته امضا بچه های لب خط
♪ ♥‿♥ ♪
همخواب رقیبانی و کاش ایست بگیری
♪ ♥‿♥ ♪
از دوری یارت یک شبه جنون بگیری
♪ ♥‿♥ ♪
در تب باشی و چشمای معشوق نبینی
♪ ♥‿♥ ♪
تو همین کثافتی که میبینی همینی
♪ ♥‿♥ ♪
در بستر یارت یک شبه حریف ببینی
♪ ♥‿♥ ♪
اواره بشی یک غمه تنهایی بشینی
♪ ♥‿♥ ♪
از حسرت عمرت طلب عمر ببینی
♪ ♥‿♥ ♪
من که زین پس
♪ ♥‿♥ ♪
حر شوم توبه مردانه کنم
♪ ♥‿♥ ♪
واسه مغز مریضت اندکی دعا کنم
♪ ♥‿♥ ♪
قبر کنم نذر کنم بوی
♪ ♥‿♥ ♪
موهاتو چقد بدون عفو حبس کنم
♪ ♥‿♥ ♪
داد میزد برات داداش شیرین کجا یواش
♪ ♥‿♥ ♪
میگفت اهسته تر لیلی و من دوسش دارم
♪ ♥‿♥ ♪
قسم به بی ستون که عشق سر نمیکرد
♪ ♥‿♥ ♪
قدرت عشق فرهادو معروفش میکرد
♪ ♥‿♥ ♪
تو فقط اراده کن من بازم
♪ ♥‿♥ ♪
جمع میشم تو بخاه خورشید تابنده میشم
♪ ♥‿♥ ♪
تو فقط اراده کن
♪ ♥‿♥ ♪
نشد از قلبم تنها بگذر
♪ ♥‿♥ ♪
برو یه جای دور
♪ ♥‿♥ ♪
نسوز برای قلب من به
♪ ♥‿♥ ♪
راه قلب سوت و کور
♪ ♥‿♥ ♪
خیانتت نذاشت که حتی حفظ آبرو
♪ ♥‿♥ ♪
کنم برای اخرین دفعه چشاتو ارزو کنم
♪ ♥‿♥ ♪
بی وفا خونت خراب دیگه نمیشینم به پات
♪ ♥‿♥ ♪
بی وفا قلبت کباب دیگه نمیمیرم برات
♪ ♥‿♥ ♪
یه جایی گریه میکنی میشکنی با غمت
♪ ♥‿♥ ♪
هرچی که ساختم واس تو
♪ ♥‿♥ ♪
یه روز خراب شه رو سرت
♪ ♥‿♥ ♪
قرار بود من خوب
♪ ♥‿♥ ♪
بشم چرا روانشناس روانی شد
♪ ♥‿♥ ♪
یه دیوونه از همه وابستگیاش سوا میشد
♪ ♥‿♥ ♪
شدم دیواری که مرد
♪ ♥‿♥ ♪
و نامرد بهش تکیه میکرد
♪ ♥‿♥ ♪
مثل پرنده ای که کوچ جفتشو تماشا میکرد
♪ ♥‿♥ ♪
یادمه اون موقع ها از نیودنمم میترسید
♪ ♥‿♥ ♪
تاوون لفظای دروغت به زخمامم نمی ارزید
♪ ♥‿♥ ♪
کسایی که تو دلی بودنو از تو میکشتنم
♪ ♥‿♥ ♪
سلامتی اونایی که منو ارزون فروختنم
♪ ♥‿♥ ♪
یادته گفتی تو بشو
♪ ♥‿♥ ♪
گلم و من بشم رولت
♪ ♥‿♥ ♪
هر موقع که تو اراده
♪ ♥‿♥ ♪
کنی من میپیچم دورت
♪ ♥‿♥ ♪
منو خنده کجم گفتم اگه من بشم گلت
♪ ♥‿♥ ♪
بچه جون نفهمیدی بشی رولم هی میزنی دورت
♪ ♥‿♥ ♪
اصلا عشق است اقا به کفترای دورم
♪ ♥‿♥ ♪
با این تیرم که زدی ناله نمی کنم
♪ ♥‿♥ ♪
حیف که از اون بچه پاییناشیم
♪ ♥‿♥ ♪
هنوز بد ردی یواشیم
♪ ♥‿♥ ♪
میمردنش تو راه تمیارستان داد میزد
♪ ♥‿♥ ♪
فریاد میزد تو فقط بیا
♪ ♥‿♥ ♪
پیشم قول میدم خوب بشم
♪ ♥‿♥ ♪
تو فقط منو بخواه قول میدم همون بشم
♪ ♥‿♥ ♪
بلده باز اخلاقشم عشقه که نیست به یادشم
♪ ♥‿♥ ♪
نصیحت وصیته هرکی که بردت روی تخت
♪ ♥‿♥ ♪
ایسگا شدی دختر خوب نمیبردت خونه بخت
♪ ♥‿♥ ♪
خیال تخت بعد تو چهار
♪ ♥‿♥ ♪
تا پاییز تخت خواب میخاد
♪ ♥‿♥ ♪
ای خدا دلم میخاد دلم میخاد دلم میخاد