گیتار موزیک – اولین رسانه دانلود و پخش موزیک آنلاین

دانلود آهنگ Bohemian Rhapsody از گروه کوئین + متن آهنگ bohemian rhapsody

دانلود آهنگ Bohemian Rhapsody از گروه کوئین با کیفیت فوق العاده به همراه متن و ترجمه فارسی آهنگ bohemian rhapsody از رسانه گیتار موزیک.

دانلود آهنگ Bohemian Rhapsody از گروه کوئین

ترجمه فارسی + متن آهنگ bohemian rhapsody

Is this the real life !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Is this just fantasy ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Caught in a landslide ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
No escape from reality ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Open your eyes !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Look up to the skies and see !!!
♪ ♥‿♥ ♪
I’m just a poor boy, I need no sympathy ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Because I’m easy come, easy go !!!
♪ ♥‿♥ ♪
A little high, little low ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Anyway the wind blows, doesn’t really matter to me, to me ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Mama, just killed a man ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Put a gun against his head ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Pulled my trigger, now he’s dead ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Mama, life had just begun ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
But now I’ve gone and thrown it all away !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Mama, ooo ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Didn’t mean to make you cry ♫
♪ ♥‿♥ ♪
If I’m not back again this time tomorrow ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Carry on, carry on, as if nothing really matters !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Too late, my time has come ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Sends shivers down my spine ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Body’s aching all the time ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Goodbye everybody – I’ve got to go !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Gotta leave you all behind and face the truth ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Mama, ooo – (anyway the wind blows) ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
I don’t want to die ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
I sometimes wish I’d never been born at all ♫
♪ ♥‿♥ ♪
I see a little silhouetto of a man ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Scaramouch, scaramouch will you do the fandango ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Thunderbolt and lightning – very very frightening me ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Gallileo, Gallileo ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Gallileo, Gallileo !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Gallileo Figaro – magnifico ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
But I’m just a poor boy and nobody loves me ♫
♪ ♥‿♥ ♪
He’s just a poor boy from a poor family ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Spare him his life from this monstrosity ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Easy come easy go – will you let me go !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Bismillah! No – we will not let you go – let him go ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Bismillah! We will not let you go – let him go ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Bismillah! We will not let you go – let me go ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Will not let you go – let me go (never) ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Never let you go – let me go ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Never let me go – ooo ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
No, no, no, no, no, no, no ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go ♫
♪ ♥‿♥ ♪
Beelzebub has a devil put aside for me ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
for me ♫
♪ ♥‿♥ ♪
for me ♫
♪ ♥‿♥ ♪
So you think you can stone me and spit in my eye ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
So you think you can love me and leave me to die ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Oh baby – can’t do this to me baby ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Just gotta get out – just gotta get right outta here !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Ooh yeah, ooh yeah ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Nothing really matters !!!
♪ ♥‿♥ ♪
Anyone can see ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
Nothing really matters – nothing really matters to me ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
Any way the wind blows !!!
♪ ♥‿♥ ♪

دانلود آهنگ Bohemian Rhapsody از گروه کوئین

♪ ♥‿♥ ♪
آیا این زندگی واقعیه؟ ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
آیا این تنها توهمه؟ ♫
♪ ♥‿♥ ♪
سرگردان در زمین ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
از واقعیت فراری نسیت ♫
♪ ♥‿♥ ♪
چشمانت را باز کن ♫
♪ ♥‿♥ ♪
آسمان را نگاه کن و ببین !!!
♪ ♥‿♥ ♪
من فقط یک پسر فقیرم ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
به دلسوزی نیازی ندارم ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
برای اینکه من آسان می آیم، آسان می روم ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
کمی بالا، کمی پایین ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
به هر حال باد می وزد ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
برای من اصلا اهمیتی ندارد، برای من ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
مادر، تنها یک انسان را کشت !!!
♪ ♥‿♥ ♪
تفنگ را روی سرش گذاشت ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
ماشه را کشید، حالا او مرده است ♫
♪ ♥‿♥ ♪
مادر، زندگی تازه شروع شده ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
اما اکنون من می روم و همه ی آنها را پشت سر می گذارم ♫
♪ ♥‿♥ ♪
مادر، آه !!!
♪ ♥‿♥ ♪
معنی ندارد تو گریه کن ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
اگر این بار دوباره فردا بر نگشتم ♫
♪ ♥‿♥ ♪
ادامه بده، ادامه بده اگر چیزی واقعا مهم است ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
خیلی دیر است، زمان آن شده ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
درد ستون فقراتم را می لرزاند !!!
♪ ♥‿♥ ♪
بدنم همیشه درد می کند ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
خداحافظ، همگی ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
من باید بروم !!!
♪ ♥‿♥ ♪
معشوق تو را رها می کند در پشت همه ی حقیقت ها ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
مادر، آه…(به هر حال باد می وزد) !!!
♪ ♥‿♥ ♪
نمی خواهم بمیرم ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
گاهی ارزو می کنم که ای کاش هیچ وقت به دنیا نیامده بودم !!!
♪ ♥‿♥ ♪
شبح کوچکی از یک انسان را می بینم ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
عروسک خیمه شب بازی، عروسک خیمه شب بازی، تو فاندانگو را انجام خواهی داد ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
صاعقه و رعد و برق خیلی، خیلی مرا می ترساند ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
(گالیله)گالیله(گالیله)گالیله،گالیله فیگارو ♫
♪ ♥‿♥ ♪
مگنیکو-و-و-و-و-و-… ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
من تنها یک پسر فقیرم و کسی مرا دوست ندارد ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
او تنها یک پسر فقیر است از یک خانواده ی فقیر ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
او را از زندگی جدا کنید از این هیولا ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
آسان امد، آسان رفت، اجازه خواهی داد که بروم؟ ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
بسم الله! نه، ما اجازه نمی دهیم تو بروی !!!
♪ ♥‿♥ ♪
بگذارید او برود !!!
♪ ♥‿♥ ♪
بسم الله! نه، ما اجازه نمی دهیم تو بروی ♫
♪ ♥‿♥ ♪
بگذارید او برود ♫
♪ ♥‿♥ ♪
بسم الله! نه، ما اجازه نمی دهیم تو بروی ♫
♪ ♥‿♥ ♪
بگذارید او برود ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
(اجازه نخواهند داد تو بروی) ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
بگذار بروم !!!
♪ ♥‿♥ ♪
(اجازه نخواهند داد تو بروی) ♫
♪ ♥‿♥ ♪
بگذار بروم ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
(هرگز،هرگز،هرگز،هرگز) !!!
♪ ♥‿♥ ♪
بگذار بروم-م-م-م-م-م ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
نه،نه،نه،نه،نه،نه،نه ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
(آه مادر،مادر) ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
مادر،بگذار بروم ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
بالذباب شیطان را کنار من قرار داده،برای من، برای من ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
پس تو فکر می کنی که می توانی مرا سنگ کنی و نیزه در چشمانم کنی ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
پس تو فکر می کنی می توانی عاشقم باشی و رهایم کنی تا بمیرم ♫
♪ ♥‿♥ ♪
آه، عزیزم، نمی توانی این کار را با من بکنی، عزیزم ♫
♪ ♥‿♥ ♪
فقط از اینجا بیرو برو،حالا از این جا بیرون برو !!!
♪ ♥‿♥ ♪
(آه بلههه، آه بلههه) !!!
♪ ♥‿♥ ♪
هیچی واقعا اهمیت دارد ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
کسی نمی تواند بیند ♫
♪ ♥‿♥ ♪
هیچی واقعا اهمیت دارد !!!
♪ ♥‿♥ ♪
هیچی واقعا برای من اهمیت دارد ♫
♪ ♥‿♥ ♪
به هر حال باد می وزد!!!
♪ ♥‿♥ ♪

پخش آنلاین :
لینک های دانلود :
دانلود این موزیک با کیفیت 128 دانلود این موزیک با کیفیت 320 دانلود آهنگ جدید

این آهنگ ها به شما پیشنهاد می شود

نظری ارسال کنید...

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !